تدریس خصوصی

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی صحیح خود را وارد کنید

ایمیل (پست الکترونیک)
لطفا ایمیل معتبر وارد نمایید.

تلفن همراه
تلفن همراه خود را جهت ارتباط سریعتر وارد نمایید.

تلگرام

مقطع تحصیلی
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

نوع تدریس
ورودی نامعتبر

درس و یا نرم افزار مد نظر

موضوع تدریس
ورودی نامعتبر

تعداد جلسات مورد نیاز
ورودی نامعتبر

خواسته شما از تدریس
توضیحات تکمیلی خود را وارد نمایید.

لطفا در این قسمت به صورت مختصر توضیحاتی در مورد نیاز تدریسی خود یاداشت کنید

تدریس را برای چه تاریخی میخواهید؟
ورودی نامعتبر

برای مثال هفته دیگر

تخمین اولیه قیمت

کیفیت و استاد تدریس براساس قیمت پیشنهادی شما تعیین خواهند شد. لذا برای دریافت بهترین کیفیت حداکثر بودجه خود را پیشنهاد دهید. در صورتی که در مورد هزینه دید درستی ندارید، هزینه را توافقی اعلام فرمائید.

ورودی نامعتبر

Copyright © 2019 تمامی حقوق برای حامی پروژه محفوظ است
created by paxel

logo-samandehi